Miks Narva

Otsus Narva kandideerimisest Euroopa kultuuripealinnaks 2024 kuulutati välja 23. jaanuaril 2018. Kuus aastat vältava kandideerimisperioodi jooksul avaneb ainukordne võimalus luua Narvale ja kogu piirkonnale ühtne arengustrateegia, mis ühendab kõiki regiooni elanikke ja erinevaid valdkondi.

 

Foto: Aron UrbMitmed viimaste aastate Euroopa kultuuripealinna tiitlit kandnud linnad on kasutanud seda võimalusena tööstusajastu lõppedes leida uus identiteet ning elavdada nii kohalikku kultuurielu kui ka uusi majandussektoreid. Narva 2024 kandideerimisprotsess võimaldab kogu regiooni arengu ümbermõtestamist ja taaskäivitust ning rahvusvahelise atraktiivsuse tõusu lisaks tiitliaastale ka sellele eelneval ja järgneval perioodil.

Selle õnnestumiseks on vajalik julge valdkondadeülene strateegia ja tihe koostöö ministeeriumide, omavalitsuste, ettevõtjate, MTÜde, erinevate organisatsioonide ja kodanikuaktivistide vahel. Narva kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks 2024 koos kogu Virumaaga. 

Taustainfot

Narva rahvaarv oli 1992. aastal 83 000, praeguseks on see veidi alla 60 000 elaniku ja langustrendis. 93,85 protsenti praegusest Narva elanikkonnast on venekeelsed, 82% vene rahvusest.

​​Vaatamata registreeritud töötuse vähenemisele enamikes Eesti maakondades on Ida-Virumaal registreeritud töötus 12,4 protsenti, mis on kogu riigi kõrgeim töötuse määr. Võrdluseks on riigi keskmine töötuse määr kõigest 5,1 protsenti.

Narva ja Ida-Virumaa majandus on suuresti tuginenud tekstiilitööstusele ja põlevkivi kaevandamisele. Üleminek taastuvatele energiaallikatele on piirkonnale väljakutseks.

infograafika

Kultuuripealinna tiitel annab Narvale

Kuus aastat vältav kandideerimisperiood pakub ainulaadse võimaluse luua Narva ja kogu piirkonna taaskäivituseks ühtne, erinevaid valdkondi ühendav arengustrateegia.

graafik

 • Kultuuripealinna tiitel julgustab potentsiaalseid kohalikke ja välisinvestoreid ning panku investeerima Narvasse ja kogu piirkonda
 • Piirilinnale omase ainulaadse eestivene süntees-kultuuri tutvustamine Euroopas
 • Vene kultuuri tutvustamine Euroopas
 • Kultuurilise infrastruktuuri arendus, kultuuritarbimise hoogustumine
 • Kohaliku kultuuri rikastumine euroopaliku ja rahvusvahelise mõõtmega.
 • Nii välis- kui ka siseturismi hoogustumine
 • Ettevõtluse hoogustumine
 • Tööhõive kasv
 • Noorte innustamine, millega kaasneb mh noorte kultuurikorraldajate pealekasv
 • Mitmeid kultuuri- ja linnaruumi arenduse valdkondadesse planeeritud investeeringuid saab mõtestatud viisil arvestada kultuuripealinna tegevuste hulka (Tallinn 2011 näitel Kultuurikatel, Lennusadam)
 • Infrastruktuuriprojektid, millesse on aastaid panustatud, saavad lõpuks väärilist nähtavust, külastatavust ja rakendust.

Miks on Narva hea kandidaat?​

 • Võrreldes teiste Eesti linnadega on Narvas kõige suurem positiivse muutuse potentsiaal (kultuuripealinna tiitel pole preemia tubli tehtud töö eest, vaid tulevikku suunatud initsiatiiv)
 • Regiooni potentsiaal on realiseerimata
 • Narva vastu on rahvusvahelises meedias suur huvi, mida saaks targalt ära kasutada ja positiivseteks sõnumiteks vormida.
 • Geopoliitilisest asukohast (ELi ja NATO idapiiri linn) tingituna on Narvas toimuval suur strateegiline mõju Euroopa ja Venemaa vahelistele suhetele