Euroopa kultuuripealinn 2024

Narva Euroopa kultuuripealinna taotlusraamat on esitatud! Taotlusraamat sisaldab sajal leheküljel nii täiendatud kunstilist visiooni, detailset ülevaadet kavandatud sündmustest kui ka koostööplaane Euroopa ja Venemaa suunal. Narva 2024 programm hõlmab kogu Virumaad. 

Euroopa kultuuripealinna rahvusvaheline valikukomitee hindab taotlusi augusti jooksul. Tiitlivõitjad kuulutatakse välja 28. augustil.

Narva kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks 2024 koos kogu Virumaaga

Narval on võimalus 2024. aastal saada Euroopa kultuuripealinnaks. Tänaseks on Narva kui kultuuripealinna toetuseks koondunud kogu Virumaa.

Otsus Narva kandideerimisest Euroopa kultuuripealinnaks 2024 kuulutati välja 23. jaanuaril 2018. Kuus aastat vältava kandideerimisperioodi jooksul avaneb ainulaadne võimalus luua Narvale ja kogu piirkonnale ühtne arengustrateegia, mis ühendab kõiki regiooni elanikke ja erinevaid valdkondi. Narva 2024 kandideerimisprotsess võimaldab kogu regiooni arengu ümbermõtestamist ja taaskäivitust lisaks tiitliaastale ka sellele eelneval ja järgneval perioodil.

See lehekülg hoiab teid kursis Narva kultuuripealinn 2024 kandideerimisprotsessiga.

Jälgi meid ka: facebook.com/narva2024 ja instagram.com/narva2024

Foto: Aron Urb

Euroopa kultuuripealinn 2024

Euroopa kultuuripealinna tiitlit antakse välja 1985. aastast. Igal aastal valib Euroopa Liit kuni kolmest riigist linnad, mis hakkavad kandma kultuuripealinna tiitlit. 2011. aastal oli Euroopa kultuuripealinn Tallinn. 2024. aastal antakse Euroopa kultuuripealinna tiitel kolmele linnale, sealhulgas ühele Eesti linnale. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2018 ning lõppvalik peab olema läbi viidud 2019. aasta lõpuks. Valikud viib läbi sõltumatu rahvusvaheline ekspertkomisjon.

Üritused